top of page

Strings and Stitches Group

Public·11 members

Gramatika Hrvatskoga Jezika (za Gimnazije I Vis...Nazivi robnih marka bez naziva modela koji se uklapaju u fonološki sustav hrvatskoga standardnog jezika bez pravopisne prilagodbe mogu se u općim kontekstima pisati i malim početnim slovom: Imam dva fiata., Sudarili su se audi i ford., Vozim mercedes.
Gramatika hrvatskoga jezika (za gimnazije i vis...

041b061a72


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page